Sudah Benarkah Shahadat ke Islaman kita, atau kita Telah Jatuh Dalam Kemusyrikan

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya yang mulia, para keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang berada di atas jalannya hingga hari kiamat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata dalam kitab An Nubuwwat, hal 127: “Islam adalah berserah diri kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya, beribadah… Read More Sudah Benarkah Shahadat ke Islaman kita, atau kita Telah Jatuh Dalam Kemusyrikan

Membela Negara Islam Lebih Utama daripada Membenahi Negara Kufur

Pertanyaan ? Apa perlunya kita memaksakan pendirian Negara Islam seakan akan menomorsatukan negara, padahal yang harus kita nomor satukan adalah Allah, Tuhan kita yang Esa. Apa benar itu ??? Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa NII menomorsatukan negara itu pendapat dari mana ? Apa pendapatnya warga NII ? Apa penilaian orang-orang di luar NII ? Perlu… Read More Membela Negara Islam Lebih Utama daripada Membenahi Negara Kufur

Peta Politik Kontemporer Republik Indonesia dibawah Bayang Bayang Kebangkitan Negara Islam Indonesia

Politik, adalah sebuah tatacara dalam pengaturan ketatanegaraan. Untuk memahami Negara maka kita harus memahami politik (political science). Dan untuk memahami siapa saja atau kelompok mana saja yang berpengaruh dalam sebuah Negara (baik yang berkuasa ataupun yang tidak) maka kita harus mampu membacanya melalui pemetaan politik. Sepintas Sejarah Perpolitikan Indonesia Kekuasaan yang ada saat ini tidak… Read More Peta Politik Kontemporer Republik Indonesia dibawah Bayang Bayang Kebangkitan Negara Islam Indonesia