Harapan pada Ummat Islam Bangsa Indonesia “Matahari Kemenangan Bersinar dari Nusantara”

Oleh : Syaikh Ayman al-Zawahiri (Semoga Allah menjaga beliau)   Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Bismillah, alhamdulillah dan shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Wahai saudara kaum muslimin di mana pun Anda berada, saya ucapkan; Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba’du. Saudaraku umat Islam di… Read More Harapan pada Ummat Islam Bangsa Indonesia “Matahari Kemenangan Bersinar dari Nusantara”