Wajibnya Melaksanakan Syahadatain

  Perbedaaan pokok antara seorang kafir dan muslim tidaklah terletak pada berbedaan nama, nama Ya’qub, Abdullah, Ahmad belum tentu disebut muslim, begitu juga nama Jhoni, Jimmy, atau Andeas disebut seorang kafir. Tidak juga karena seorang muslim dikhitan/sunat sedang orang kafir tidak. Juga bukan rena seorang muslim berjenggot, seorang kafir berkumis. Seorang muslim bersorban dan seorang… Read More Wajibnya Melaksanakan Syahadatain

Syahadatain Syarat Utama Tegaknya Islam

  Syahadatain diakui oleh hampir semua kaum muslimin, dianya merupakan rukun Islam yang sangat pokok, karena merupakan pintu gerbang pelaksanaan syariat islam selanjutnya. Para Ulama Fiqih  dalam merumuskan syarat sah pelaksanaan syariat islam, misalnya; syarat sah shalat, shaum, haji dan seterusnya, bahwa muslim (islam) adalah syarat sah pertama. Pelaksanaan syariat tersebut tidak sah kalau belum… Read More Syahadatain Syarat Utama Tegaknya Islam